Išleido Debesų ganyklos
Spausdino BALTO print

Šaukšto Šmaukšto stalo akademija, Danguolė Kandrotienė

Šaukšto Šmaukšto stalo akademija, Danguolė Kandrotienė

Šaukšto Šmaukšto stalo akademija, Danguolė Kandrotienė